Suratlar

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisi

«Ak şäherim Aşgabat» atly halkara sergisi

Halkara ýaşulylar güni

Ýaşuly enelerimiz

Bereket etrabyndaky täze suw howdanynyň gurlup ulanylmaga berilmeginiň dabarasy

Türkmenistanda köp çagaly enelere jaý berildi