Wideolar

Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi

01.01.2022


Köp çagaly maşgalalary durmuş taýdan goramak ulgamynyň täzelikleri

01.01.2022


Ministrligiň resmi web-saýtynyň tanyşdyryşy

06.07.2022


Iş gürrüňdeşliginden nädip üstünlikli geçmeli

07.07.2022